Dom Nadziei

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie

plsqenhi

Jubileusz 50-lecia Szkoły im. Św. Maksymiliana w Laskach

W sobotę 23 czerwca Szkoła im. Św. Maksymiliana w Laskach uroczyście obchodziła Jublieusz 50-lecia.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, następnie w budynku szkoły miało miejsce spotkanie absolwentów z obecną i w stanie spoczynku kadrą nauczycielską oraz Zarządem TOnOS. Nauczyciele i byli uczniowie dzielili się wspomnieniami sięgającymi początków istnienia szkoły. W popołudniowej części obchodów przy grobach Założycieli Dzieła Triuno Uczestnicy obchodów wspominali i modlili się za Wszystkich Zmarłych. W godzinach wieczornych miała miejsce zabawa, lecz Absolwentki mieszkające w Domu Nadziei pełne miłych wrażeń były już w długiej drodze powrotnej do Żułowa.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wspólny radosny czas.

Galeria fotografii