Dom Nadziei

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie

plsqenhi

Archiwum

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk z wizytą w Żułowie

W piątek 22 lutego mieliśmy zaszczyt gościć Wicewojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka. 

W czasie wizyty Wicewojewoda Lubelski interesował się naszymi bieżącymi sprawami, zapoznał się między innymi z postępem prac remontowo-budowlanych prowadzonych w budynku WTZ. W dalszej części wspólnego czasu szacowny Gość w towarzystwie Mieszkanek i Uczestników WTZ obejrzał film o historii i aktualnej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W nawiązaniu do filmu Mieszkanki Domu przedstawiły montaż słowno-muzyczny "Testament Miłości", opracowany przez s. Lidię w oparciu o teksty Matki Elżbiety Róży Czackiej założycielki TOnO.

Serdecznie dziękujemy Panu Robertowi Gmitrczukowi Wicewojewodzie Lubelskiemu za pamięć oraz okazywaną życzliwość i pomoc.

Galeria fotografii