Przekazując 1,5% Swojego podatku dochodowego

Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

pomagasz Osobom Niewidomym

KRS 0000054086 z dopiskiem "Żułów"