Wstęp Deklaracji

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpsdomnadziei.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełniono następujących wymagań: alternatywa w postaci tekstu, napisy i audiodeskrypcja w materiałach wideo, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Multimedia opublikowane przed dniem 2020-09-23, część plików jest wyłączonych z obowiązku zapewniania dostępności, nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Kolczyńska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu T: +4822 75 23 267. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W BUDYNKACH: DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ŻUŁOWIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach o zasięgu ogólnopolskim, typu stacjonarnego, przeznaczony dla 70 osób niepełnosprawnych fizycznie kobiet (przede wszystkim z dysfunkcją wzroku).Dom położony jest na terenie gminy Kraśniczyn, powiat Krasnystaw, woj. lubelskie. Na terenie jednostki znajdują się trzy budynki użyteczności publicznej: budynek mieszkalny dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Nadziei”, budynek „SOLI DEO” oraz  budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej (przeznaczone do zajęć terapeutycznych).

Działka na której znajdują się wyżej wymienione budynki jest w całości ogrodzona. Teren posesji posiada dwie bramy wjazdowe o szerokości 6m (wjazd główny i gospodarczy). Do wszystkich budynków doprowadzone są  barierki umożliwiające samodzielne poruszanie się osobom niewidomym oraz drogi i chodniki wykonane z kostki brukowej umożliwiające dojście lub potrzebny dojazd.

            Placówka posiada 4 samochody dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – w tym 2  wyposażone w szyny wjazdowe dla osób poruszających się na wózku.

 

BUDYNEK DOM NADZIEI

 

Wejście główne do budynku Dom NadzieiWejście do windy w budynku Dom Nadziei

Klatka schodowa na parterze budynku Dom Nadziei, schody w górę, wahadłowe drzwi przed schodami w dółŁazienka w budynku Dom Nadziei, trzy umywalki, przy dwóch umywalkach poręcze

Budynek „Dom Nadziei” znajduje się przy głównym wjeździe na teren posesji. Jest to budynek mieszkalny, wolnostojący, nie podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych - brak schodów, co umożliwia bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym i na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę posiadającą sygnalizację dźwiękową z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na korytarzach zamocowane są poręcze ułatwiające osobom niewidomym bezpieczne poruszanie się. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych – wyposażone w poręcze, uchwyty, maty antypoślizgowe, siedziska wannowe, foteliki prysznicowe, podnośnik transportowy. Na każdym piętrze umieszczona jest w postaci wizualnej informacja na temat rozkładu pomieszczeń danej kondygnacji.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz 4 klatek schodowych kierując się na poziom wysokiego parteru i ciągami komunikacyjnymi do 5 wyjść ewakuacyjnych.

Przed budynkiem znajduje się strefa parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

BUDYNEK SOLI DEO

 

Wejście główne do budynku Soli Deo, trzy schodki z poręczą, z lewej strony rampa podjazdowaKlatka schodowa w budynku Soli Deo, kontrastowe oznaczenie stopniWejście do windy w budynku Soli DeoŁazienka w budynku Soli Deo, narożna wanna, przy umywalce i sedesie zamocowane poręczeŁazienka w budynku Soli Deo, poręcze przy umywalce, poręcze i rozkładane siedzisko w płaskim brodzikuŁazienka w budynku Soli Deo, poręcze przy umywalce

Budynek „SOLI DEO” znajduje się w północnej części posesji, jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym wybudowanym w rzucie prostokąta. Przeznaczony jest do zajęć terapeutycznych dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Przed wejściem znajdują się trzy schodki. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie  znajduje się podjazd o optymalnym kącie nachylenia. Do podjazdu można dojechać szerokim chodnikiem. Budynek wyposażony jest w windę posiadającą sygnalizację dźwiękową z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych – wyposażone w poręcze i uchwyty.

Na każdym piętrze umieszczona jest w postaci wizualnej informacja na temat rozkładu pomieszczeń danej kondygnacji.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych do czterech wyjść ewakuacyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W  budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 

BUDYNEK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Poręcze przy chodniku prowadzącym do głównego wejścia budynku WTZGłówne wejście do budynku WTZWejście do windy w budynku WTZOznaczenia przycisków w windzie budynku WTZKlatka schodowa budynku WTZ, oznaczenie kontrastowe pierwszego i ostatniego stopnia

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej jest zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzą dwa wejścia, przed którymi nie ma schodów:

- główne – od strony północnej z pochylnią umożliwiającą swobodny wjazd osobom
z trudnościami w poruszaniu się.

- drugie – od strony południowej z dostosowanym ciągiem komunikacyjnym umożliwiający osobom niewidomym samodzielne dojście do budynku.

W budynku znajduje się winda wewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z oznakowanymi funkcjami w alfabecie Braille’a oraz  z systemem mówiącym.

Na piętro prowadzą schody odpowiednio oznakowane umożliwiające samodzielne poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku są trzy toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dwie na parterze i jedna na pierwszym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W  budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.