Szwajcarsko - Polski Program Współpracy

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH

THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpoczęcie działalności Domu "Soli Deo"

 

2 września 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Domu "Soli Deo". W tym dniu oficjalnie rozpoczęły działalność utworzone pracownie. Oferta Domu wzbogacona została o zajęcia w pracowniach: Kulinarnej i Kawiarenki, Muzykoterapii, Tyflologicznej, Saloniku Stylizacji i Kreowania Wizerunku oraz gabinetach Psychologa i Fizjoterapii. Nowoczesne  wyposażenie pracowni oraz wyszkolona kadra zapewniają wysoki standard oferowanych usług wspierających, które są doskonałym uzupełnieniem dotychczas oferowanych usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych. Otwarcie Domu "Soli Deo" jest dla nas dużą radością, bowiem oferowane usługi terapeutyczno - rehabilitacyjne służą podnoszeniu sprawności i aktywności naszych Mieszkanek. 

 

Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie...

 

10.05.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu "Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie", Programu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
pomiędzy Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 

Czytaj więcej: Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie...